Skandinavisk lederskap

MODERNE SKANDINAVISK LEDERSKAP. DET HANDLER OM Å SKAPE ENERGI …

Vår kompetanse og våre oppdrag

Moderne skandinavisk lederskap. Det handler om å skape energi. Å lede innebærer å variere sin lederstil avhengig av personen som skal ledes, situasjonen og virksomhetens behov. Våre oppdrag har fokus på ledelse framfor administrasjon. Vi tar sammen med kunden utgangspunkt i de strategiske mulighetene virksomheten står overfor og de endringene som skal skapes.

Kort fortalt er våre kompetanseområder: Strategiutvikling,  lederutvikling,  bedriftskultur, og hvordan ledere og medarbeidere sammen kan skape den gode arbeidshverdagen.

Eller som en av våre mange kunder sa.

«Et lederskap og en kultur som får fram det beste hos mine medarbeidere. Slik skaper jeg resultater»                                                                                                               

Strategiutvikling og levendegjøring av den

Oppdragene omfatter scenariobaserte strategiprosesser, og strategiutvikling basert på den gode strategiske dialogen. En god implementering av strategien forutsetter en involverende strategiutvikling i forkant. Mulighetene for etterlevelse av de strategiske satsninger vil øke.

Ledelse som skaper energi og begeistring

Vi skreddersyr og gjennomfører ditt bedriftstilpassede  lederutviklingsprogram. Modulene vil omfatte det som skal til for å skape de resultatene du vil oppnå. Målsettingen er å utvide lederens atferdsrepertoar, og skape energi og eventuell endring som kan merkes.  Ledelse er å skape resultater gjennom sine medarbeidere.

Ledelse blir bedre med effektiv kommunikasjon.  HumanEffect hjelper lederen og bedriften  med å etablere og etterleve en bedriftskultur som støtter din forretningsdrift. Dine selgere trener vi i komplekse salg. Våre kunder foretrekker at vi tar dybdeintervjuene i rekruttering .

Vårt lederutviklingsprogram og tankene bak

La oss slå fast: Lederens oppgave er å skape lønnsom drift.  Å være sjef innebærer å utføre ledelse, administrere saker og påvirke kulturen. I tillegg har de fleste sjefer et fagfelt de jobber innenfor, f.eks. jus, et forskningsfelt, distribusjon, lagerhold eller markedsføring/salg. Noen ganger tar faget for stor del av jobben og utøvelse av lederskapet lider.

HumanEffect har gjennom en årrekke konseptualisert ledelse i hensiktsmessige moduler som vi tilpasser til virksomhetene vi gjør oppdrag for. Moderne skandinavisk lederskap. Det handler om å skape energi.

Effekten av god ledelse er en inspirerende arbeidshverdag og bedre lønnsomhet. Mer om å ledertreningen her1 og her2.

Se også: begeistringsledelseselvledelse/superledelselederutvikling

Faren ved vaneledelse

Fremgangsmåter, væremåter og atferd som vi har hatt suksess med i tidligere år, innarbeides som våre vaner. Nesten umerkelig. Maslow sa en gang ”if the only tool you have is a hammer, every problem looks like a nail”. Vi blir ensidig i tankegangen. Over tid blir vi mer og mer ubevisst vår inkompetanse – dersom vi ikke styrker vår selvinnsikt. Vi vet ikke lenger hva vi ikke vet. Og da virker problemer og oppgaver enkle å løse. Hvis oppgaven ligner på noe vi har vært borti tidligere, gjør vi bare det samme som vi den gang gjorde. Det kan fort bli feil. I stedet bør vi utvide vårt ledelsesrepertoar. Jo flere tilnærminger og atferder vi kan velge blant, jo mer hensiktsmessig kan vi tilnærme oss medarbeideren eller oppgaven.

Utvide lederens atferdsrepertoar

God ledelse kjennetegnes altså av hva lederen gjør – ikke av hva han oppnår. Nå er det heldigvis  sammenhenger mellom hva lederen gjør og hva han/hun oppnår. Utviklingsledelse, eller relasjonsledelse om du vil,  i betydningen myndiggjøring av egne medarbeidere (forstå meningen med jobben, selvbestemmelse, positiv opplevelse av egen kompetanse og innflytelse på egen jobb), har størst betydning på det økonomiske resultatet.

Utviklingslederen utviser omtanke og støtte, motiverer for vekst, utvikling og for å ta beslutninger innenfor et definert ansvarsområde. HumanEffect trener ledere i opptre som gode utviklingsledere.

Endringsorientering av egen avdeling og virksomhet

Forutsetningen for å bedrive god Utviklingsledelse er at ansvar og myndighet er tydelig oppfattet. I et samfunn som endrer seg, kan ansvarsområdet fort bli uklart. Hvem har ansvaret for… Les mer her

Ledelse handler om å skape lønnsomhet.

Ledelse handler om å skape lønnsomhet. Utviklingsledelse i sin alminnelighet handler om å få medarbeideren til å lykkes. Det er vi enige om. Men hva skal til for å få lederen til å lykkes med nettopp det? Basert på forskning og egen erfaring er det nødvendig at lederutviklingsprogrammet innfrir 6 kriterier. HumanEffects internt tilpassede programmer innfrir disse kriteriene.
Kriterium 1: Kjenn din innvirkning som leder og menneske, på andre,
Kriterium 2: Vit under hvilke betingelser din medarbeider jobber best, 
Kriterium 3: Vit hvordan virksomheten du arbeider i, setter begrensninger for utøvelse av ditt lederskap.
Kriterium 4: Ta konsekvenser i ditt lederskap av de strategiske føringene,
Kriterium 5: Utviklingsprogrammet skal inneholde måling av egen endret atferd og den umiddelbare effekten på omgivelsene 
Kriterium 6): Atferdsrepertoaret kan kun utvides gjennom anstrengelse og nok trening

Å lede innebærer å variere sin lederstil avhengig av personen som skal ledes, situasjonen og virksomhetens behov. Programmet har fokus på ledelse framfor administrasjon. Programmet tar utgangspunkt i de strategiske føringer virksomheten står overfor og de endringene som skal skapes. Mer om å ledertreningen her1 og her2

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *