Begeistring som konkurransefortrinn (del 1)

Begeistrede medarbeidere yter mer og jobber mer effektivt, er mer lojale, tåler motgang bedre, er mer oppfinnsomme – og har det mer moro på jobben. Begeistring smitter til kolleger og kunder. Undersøkelser viser at kundelojaliteten øker med 51 % og produktiviteten med 53 % der begeistring butikken eller leverandøren (ref Jon Morten Melhus, Humor og Lønnsomhet). Begeistrede ledere og medarbeidere påvirker kundene positivt – kundene blir våre positive ambassadører og gratis selgere.

Begeistrede medarbeidere er lønnsomt

Hvor betydningsfull er begeistring som konkurransefortrinn? Vi vil gjerne jobbe i den sportsbutikken der vårt talent blir brukt, der vi blir inkludert og der vi føler jobbglede. Som kunde velger vi vel den morsomste og hyggeligste sportsbutikken framfor den som ikke får fram noen følelser i oss – gitt at produkter og tilbud er noenlunde likt de to utsalgsstedene. Begeistring medarbeidere smitter og begeistring selger.

 

I Norge viser praksis imidlertid at ”hard ledelse” dominerer stort selv om all forskning viser at ”myk ledelse” gir mer begeistrede medarbeidere og bedre økonomiske resultater. (ref Bård Kuvaas, BI). Forskjellen kan kort oppsummeres slik:

 

 Dine medarbeidere er viktigere enn dine kunder

Hvor viktig blir begeistrede medarbeidere som ressurs fremover for sportsbransjen? Generasjon Y (født mellom 1978 og 1990) vil fremover sette sitt preg på sportsbransjen både som arbeidskraft og som kunder. Denne generasjonen er blitt fortalt av foreldregenerasjonen at de har unike muligheter, de er mer opptatt av ”meningen med livet”, de forventer personlig vekst og positiv feedback, har sterkere lojalitet til egen kompetanseutvikling enn til kjeden eller leverandøren, ønsker å gjøre ting på egne premisser, og er dessuten selvsikre, optimistiske og motiverte. Generasjon Y vil kreve myk ledelse og begeistring som etterlevd kjerneverdi i den virksomheten de velger som arbeidsplass. Skal sportsbransjen vinne i kampen om de kloke hodene og flinke hendene må bransjen være best på begeistringsledelse.

Begeistringsledelse forutsetter annerledes innstilling overfor egne medarbeidere enn tidligere. Å bruke tid, energi og ressurser på ledere og medarbeidere blir viktigere for virksomhetens suksess enn å bruke tid, energi og ressurser på markedsføring, reklame og utstillinger.

Hvor fokusert er du som leder eller medarbeider på å begeistre deg selv og dine kolleger?

Innser du som leder betydningen av begeistring som et strategisk satsningsområde?

Neste artikkel vil omhandle hvordan du kan innarbeide begeistring på din arbeidsplass.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *