Begeistringslederen vinner i 2012

”Når det oppover vil det gå oppover en stund før det snur. Når det går nedover vil det gå nedover en stund.” Dette er gjerne oppfatninger hos folk flest når økonomiske konjunkturer diskuteres. Det vanskelige er å anslå når vendepunktet kommer. Har sportsbransjen nådd toppen? Skal butikkledere og leverandører nå innstille seg på den ”naturlige” avskallingen av sportsbutikker?

Kanskje du som leder tenker nå at dette vendepunktet vil vi takle.  Og det er selvsagt bra, men uberørt blir du selvsagt ikke. Mange undersøkelser er gjort om hva som skjer i en organisasjon når usikkerheten først får rotfeste. Og mye er skrevet om hva lurt ledelsen kan gjøre for å hindre de negative effektene av usikkerheten.

Usikkerheten brer seg ………

Menneskelige reaksjoner ved utsiktene om mulige vesentlige endringer er mindre energi og redusert effektivitet og mindre grad av måloppnåelse. Grunnleggende behov hos de ansatte blir ikke tilfredsstilt. Uforutsigbarheten skaker ved trygghetsbehovet. Spekulasjoner skaper rykter. Spørsmål som: ”Har jeg jobb?”, ”Forsvinner mine kolleger?” og ” Er dette bra eller dårlig for meg?” preger jobbhverdagen og går utover nattesøvnen. Noen frykter de vil oppleve tap av mål, mening og posisjon. Personene vi gjerne vil beholde i organisasjonen er de første til å søke seg ut. Negativ fokus og prat i virksomheten fører til noe mindre omsetning og  en betraktelig mindre bunnlinje. Dette tapet er altså ikke direkte en følge av endringen i etterspørselen, men skapt av spekulasjonene internt! Resultatet er redusert tillit, entusiasme og arbeidsmoral. I denne tiden blir hver og en av oss i virksomheten mer opptatt av det som ikke blir kommunisert.

 ”Stoler jeg på mine ledere?”

Ingen virksomheter har gjennom taushet om det som pågår greid å hindre spekulasjoner. Individene i organisasjonen er opptatt av det som ikke blir kommunisert: ”Hvorfor er det ingen som kommenterer ryktene som går?” Avgjørende for om ledelsen får tak i spekulasjonene som pågår, er om lederen har greid å bygge opp en tillit til egen person.

Involver, involver, involver og informer, informer, informer

I tøffe tider kan det være nødvendig med endringer. Forskning og erfaringer sier at følgende er lurt å gjøre:

–      Ta for gitt at usikkerhet og utrygghet hersker og alminneliggjør dette i kommunikasjonen: ”Det er grenser for hvor mye sportsutstyr folk skal ha etter to gode sesonger. En nedgang nå er ventet”

–      Kommunisere vanskeligheter og dårlige nyheter ansikt til ansikt med medarbeidere for å unngå misforståelser og ryktespredning

–      Ha overdreven fokus på det positive: Positiv prat skaper positive tanker og følelser som igjen skaper offensivitet overfor problemer og utfordringer. Vær hyppigere til stede og prat mye om positive hendelser i virksomheten, hva vi har fått til, fremhev de som har gjort noe ekstraordinært og de positive kundeopplevelser.

–      Se muligheter og kommunisere ofte og inngående til alle involverte  – mye mer enn du vanligvis gjør – unngå email og rundskriv.

–      Underbygg og gestikuler ivrig for endringer som skal gjøres. Beskriv positive fremtidsbilder.

–      Skap oppgaver som krever nært samarbeid og kommunikasjon internt

–      Gjennomfør sommerfesten som dere alltid har gjort. Ikke la avlysningen stå som et manifest på dårlige tider.

–      Feire alle små positive hendelser –  hver uke!

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *