Bruk tid på funksjonsbeskrivelsen

Jeg opplever at ledere ofte ikke er samsnakket godt nok om hva funksjonen skal skape for virksomheten når en viss tid er godt. Det skaper  uklare forventninger og signaler til den nyansatte.

 

A.   Funksjonen:

Her fører du inn ” merkelappen” på funksjonen for eksempel ”teknisk leder”, ”innkjøpsleder”, eller tilsvarende. Tenk også over at stilling som skal besettes, kan bestå av to eller flere funksjonsbeskrivelser slik det vil være for en ”selgerleder” som også har ansvar for egen kundeportefølje. Her vil det være nødvendig å utforme to funksjonsbeskrivelser, én for selgerlederen-funksjonen og én for selger-funksjonen.

B.   Dato:

 

C.    Plass i organisasjonen:

Beskriv:

-hvilken avdeling funksjonen tilhører

-hvilken funksjon rapporterer denne funksjonen til

-hvilke funksjoner rapporterer til denne funksjonen

 

 

D.   Formål med funksjonen:

Beskriv her hva denne funksjonen skal skape i og for virksomheten. Her kan du være veldig spesifikk og beskrive det du vil  vedkommende skal skape innen en viss dato, for eksempel ett eller to år frem i tiden. Dette fremtidsbilde er svært lurt å avstemme med din nærmeste leder. Fremtidsbildet danner grunnlaget for det du mener burde være den nyansattes ansvar, myndighet og hovedarbeidsoppgaver. Mye frustrasjon kan unngås ved å avstemme de ulike interessentenes forventninger til vedkommende.

 

E.    Ansvar:

Beskriv her hvilket ansvar som følger med funksjonen.

 

F.    Myndighet:

Beskriv her hvilken myndighet funksjonen har for å ivareta ansvaret beskrevet over slik at utøvelse av ansvar & myndighet kan sikre at formålet blir innfridd

 

G.   Hovedarbeidsoppgaver:

Selv om personen som innehar funksjonsbeskrivelsen skal stå relativt fritt til å utføre og vektlegge hva som skal utføres av arbeidsoppgaver for å innfri formålet, viser praksis at det kan være lurt å samsnakke seg med nærmeste leder om hva som er arbeidsoppgavene. List derfor opp hva du opplever som hovedarbeidsoppgavene skal utføres..

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *