Din lederstil utgjør en forskjell

Undersøkelser viser at begeistrede medarbeidere yter mer og jobber mer effektivt, tåler motgang bedre, er mer oppfinnsomme – og har det mer moro på jobben. Begeistrede ledere og medarbeidere er mer lojale og takker oftere nei til henvendelser fra andre arbeidsgivere. Ikke overraskende. Mer overaskende er det at  begeistringsledelse er så lite utbredt i arbeidshverdagen. Er det slik også i sportsbransjen?

På fritiden omgir vi oss helst med mennesker som vil oss vel og påvirker oss positivt. De andre velger vi bort. I arbeidstiden kan vi i liten grad velge oss bort fra kolleger og sjefer. Omgangstonen, atferd og handlinger fra vår leder blir avgjørende. Ser vi tilbake til skoletiden ser vi at det ofte var sammenheng mellom hvor godt vi likte læreren og hvor god vi var i faget. Er det det samme i arbeidslivet?

Miljøer som skaper begeistring, har visse felles kjennetegn (kilde: Jon Morten Melhus, Humor & Lønnsomhet):

  • du føler at du lykkes i jobben din
  • du opplever at jobben din er meningsfull
  • du utvikler deg personlig og faglig i jobben din
  • det er mye humor og latter på din arbeidsplass
  • du har muligheten til å ha det gøy på jobben mesteparten av tiden

Er du en begeistringsleder?

Nedenfor ser du 8 spørsmål som indikerer hvorvidt  du oppfattes som en begeistringsleder. Jo flere du kan svare ja på jo bedre. Kanskje du skulle la dine medarbeidere også svare?

Ja  /  nei
1. Sørger du for at dine medarbeideres meninger blir tatt hensyn til?
2. Sprer du arbeidsglede rundt deg?
3. Utviser du stor respekt for din medarbeider?
4. Sørger du for at det er god stemning på jobben?
5. Legger du til rette for dine medarbeidere slik at jobben blir gjort?
6. Får du fram det beste i din medarbeider?
7. Oppmuntrer du din medarbeider til videreutvikle seg i jobben?
8. Er du stimulerende å jobbe for?

 

Begeistringsledelse kan læres og utvikles. En god start er å tenke etter ved arbeidsdagens begynnelse hva du som leder kan gjøre annerledes i dag på ett eller flere av de 8 områdene nevnt over. Lykke ti

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *