Ditt kundegrunnlag er borte i 2017

I 2017 er vi om lag 120.000 færre 30 åringer i Norge sammenliknet med 2007. Sagt med andre ord: hver 6. 30 åring er borte eller nesten 20 %. Samtidig er vi betydelig flere 60- åringer enn vi noen gang har vært. For mange virksomheter er 30-åringene selve kundegrunnlaget. Kampen om å tekkes 30 åringene kommer til å være langt større enn det vi kan forestille oss. Sportskjeder, kleskjeder, kafeer og utesteder er avhengig av målgruppens kjøpsvaner og preferanser. Færre 30 åringer er færre kunder og mindre omsetning.

Vinner du arbeidstakeren så vinner du kunden

Likeså alvorlig er færre 30-åringer på arbeidsmarkedet. Konkurransen om å sikre seg 30-åringen vil tilspisse seg og presse lønningene og arbeidsgodene. Men hvem vil vinne 30-åringen? Og hva vil de negative konsekvensene være for de virksomheter som ikke greier å tiltrekke seg 30-åringene? Hva vil 30-åringene fremover verdsette som en god arbeidsplass? Vil vi oppleve at de som vinner 30-åringen som arbeidstaker også vinner 30-åringen som kunde? ”Ja”, er min påstand. Hvor godt forberedt er sportsbransjen på å møte denne utfordringen?

 

DeNoFa Lilleborg hadde et rykte på seg på 80-tallet og være en meget god arbeidsplass for nyutdannende markedsøkonomer. ”Alle” ville jobbe der som et springbrett for videre karriere. Den bransjen eller den virksomheten som greier å skape seg et slikt rykte blir vinneren av 30-åringen i 2017. Hva vil kjeder og leverandører i sportsbransjen gjøre for å skaffe seg denne posisjonen?

«De attraktive og dyktigste medarbeiderne krever selvstendighet og vil ha regien over eget arbeid. Vi må rett og slett tilpasse oss disse for å få arbeidskraften”       

      – Uttaler en leder i 2017

Paradigmeskifte

30-åringen i 2017 vil være fullstendig klar over sin markedsverdi.

Skal en kjede ha ord på seg for å være en attraktiv arbeidsplass i

2017 må arbeidet starte i dag! God lønn og interessant jobbinnhold

er en selvfølge, men overhode ikke tilstrekkelig.

Det som vil bli avgjørende er sportsbutikkens evne til å tilrettelegge

for personlig utvikling og vekst for medarbeidere, butikk- og

avdelingsledere. 30-åringen vil foretrekke en bedriftskultur der man

vil ”gjøre hverandre gode”, blir trukket med på avgjørelser og blir

lyttet til og får gjennomslag. 30-åringen vil forvente å ha tid til familie

og interesser.

Menneskesynet avgjørende

Arbeidsplassen vil bli vurdert etter hvilke grunnverdier som etterleves – ikke etter hvilke som forfektes. Et positivt menneskesyn vil måtte dokumenteres i atferd og handling. Vi vil se ”omvendte ansettelsesintervju” der butikkenes og kjedenes ledere vil bli grundig intervjuet av arbeidssøkeren. Makten sitter hos arbeidssøkeren. Arbeidstakerne forventer innflytelse på et helt annet nivå enn vi kjenner det i dag. Det blir ikke lenger spørsmål om hva medarbeideren kan gjøre for butikken, men hva butikken kan gjøre for medarbeideren. Og her tenker vi ikke om lønn og goder…..

Tar regien over egen arbeidssituasjon til bedriftens beste

30-åringen vil ha regien over egen arbeidssituasjon og eget liv. Handlingsrommet for 30 åringen i virksomheten i 2017 forventer han skal være romslig, men klart definert. Lederne må bli opplært til å utvikle sine medarbeidere til selvstendighet og selvledelse. Dette innebærer gode på dialog, aktiv lytting, gi tilbakemeldinger, gi oppmuntringer, positiv tenking og kognitive prosesser. Ledelse i 2017 handler om å ha tro på indre krefter, potensial og mestringsevne hos så vel seg selv som hos andre. Det betyr mindre daglig styring med mer frihet til medarbeider, men innse at personalansvaret er der fortsatt.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *