En overbevisende strateg er en hemsko for gode beslutninger

Strategier vokser frem i en virksomhet gjennom at vesentlige beslutninger tas av personer i innflytelsesrike roller. Beslutningene kan være gode eller dårlige – beslutningenes kvalitet vises i ettertid. Der og da er bakgrunnen for eller konsekvensene av beslutningen ikke alltid like tydelig for alle. Beslutningen kan virke merkelig, gi interne vinnere og tapere, skape irritasjon for noen, eller beslutningen kan begeistre og være en vitamininnsprøytning for andre. En overbevisende strateg er en hemsko for gode beslutninger

Kritikerne får ikke plass

Min oppfatning er at de fleste viktige beslutninger i virksomheter tas av de få. Er det slik i din bedrift også? Den sterkestes mening råder. Personlig utstråling fengsler de nærmeste uten at det er en garanti for en god beslutning. En hard leder som ikke inviterer til motmæle, får det som han vil. Vedkommendes rolle snarere enn strategisk kompetanse får gjennomslag. Det offisielle synet på bedriftens sterke og svake sider blir ikke utfordret. Kritikerne får ikke innpass der beslutningene tas. Denne type strategisk ledelse skaper stilltiende splid internt. Virksomheten jobber ikke godt nok. Ressurser utnyttes ikke. En overbevisende strateg er en hemsko for gode beslutninger

Dersom du oppfatter deg selv som en god strateg, eller du oppfatter at andre ser på deg som en god strateg, en person som har den riktige oppfatningen om fremtidens krav fra markedet og best ser hvordan din

butikk eller kjede skal møte den, da er det tid for litt selvransakelse. Hvis du stort sett får igjennom ditt eget syn i vesentlige beslutningene er dette betenkelig. Har du nikkedukker rundt deg eller tør ikke folk å si deg imot?

Strategi er manøvreringsevne

Strategisk ledelse kan betraktes som å manøvrere virksomheten inn i fremtidens marked for å skape lønnsomhet på en måte som skaper energi og innsatsvilje. En tilsynelatende god beslutning som skaper lite energi er altså en utilstrekkelig strategisk beslutning. Gode strategiske beslutninger skal skape energi. Hvis du opplever at dine gode beslutninger ikke får den oppslutningen du mener den skal ha, er det kan hende ikke beslutningen som er feil, men selve beslutningsprosessen eller fraværet av beslutningsprosessen. Paradoksalt nok kan den største mangelen være at det var ditt syn som fikk gjennomslag. En overbevisende strateg er en hemsko for gode beslutninger.

Er du derimot så heldig å ha en ledergruppe som er frittalende og ikke ser på deg som personen som alltid har rett, er forutsetningene gode for meget gode strategiske beslutninger. Å lede en mangfoldig sammensatt ledergruppe er gjerne krevende. Mangfold skaper annerledes tenkende mennesker som gjerne utfordrer det bestående. Kompetanse, innsikt og nysgjerrighet preger dialogen. Autoritet er byttet ut med respekt for hverandre.

Paradokset

Paradokset er at den virksomheten som har behov for bedre strategiske beslutninger gjerne blir ledet av en person som er den siste som oppdager behovet. En overbevisende strateg er en hemsko for gode beslutninger.

  • Får du som regel ditt syn igjennom i vesentlige beslutninger?
  • Får du som regel sjelden kritiske bemerkninger og innspill?
  • Du opplever at virksomheten er veldig avhengig av deg?
  • Synes du at du selv har de beste løsningene?

Svarer du fire ”nei” på disse spørsmålene er forutsetningene for gode strategiske beslutninger til stede. Svarer du tre eller fire ”ja” kan beslutningene for virksomheten være for dårlige.

Se også strategiutvikling og mangler og fallgruver i strategiarbeidet

og Jan Ketil Arnulf BI

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *