God ledelse som konkurransefortrinn

God ledelse som konkurransefortrinn

God ledelse er et konkurransefortrinn. Har vi bransjens mest attraktive arbeidsplass der hver og en får benyttet sitt potensial og opplever personlig vekst, så har vi også de beste forutsetningene for å vinne i produktmarkedet. Derfor innser flere og flere virksomheter at ledelse av kompleksitet og ulikheter, er et strategisk satsningsområde for å nå økonomiske mål. 

Noen virksomheter er mer enn andre opptatt av hvordan ulikheter og kompetanser i virksomheten kan samhandle bedre, ledes bedre og skape positive effekter på produktivitet, nytenking og lønnsomhet. I tillegg vil mange hevde at å vinne konkurransen om den beste arbeidskraften er vel så viktig, om ikke viktigere. 

God ledelse som konkurransefortrinn innebærer å utnytte særpregene og forskjellene enda bedre

Vi snakker her om spredning og variasjon av erfaringer og kompetanser, ulike atferder, talenter, verdier og holdninger og hvordan de kommer til uttrykk i arbeidshverdagen, utdannelser, arbeidsvaner og personlig stil, jobbfunksjoner og posisjoner i virksomheten. Ledere må forholde seg til et komplekst sammensatt arbeidsmiljø der medarbeiderne har tydelige forventninger om å bli lyttet til, få brukt sine kvaliteter, utviklet egen kompetanse, være verdsatt og ikke bli tilsidesatt fordi de representerer noe annet enn det som er ”mainstream” i virksomheten.

God ledelse som konkurransefortrinntar utgangspunkt i de strategiske føringer virksomheten står overfor og de endringene som skal skapes. Formålet er å innarbeide nye ferdigheter som sikrer bedret vare- og arbeidsflyt og en mer attraktiv arbeidsplass.

Programmet  i «God ledelse som konkurransefortrinn».

Av innholdet kan vi nevne: Hva skal prege lederskapet i vår virksomhet? Hvordan skal jeg fordele min tid mellom lederskap, administrasjon, strategisk ledelse og andre faglige oppgaver? Lederskap handler blant annet om å skape energi i virksomheten: Hvordan kan jeg få til det i min avdeling? Hva er mitt kollegiale ansvar som leder i et kollegium? Hvordan kan jeg praktisere endringsledelse? Lederen som kulturbygger. Lederen som retningsgiveren og utvikleren. Målstyret ledelse og coachingsamtalen. Anvendelse av ulike kommunikasjonsstiler for påvirkning og skape endring. Innsikt i egen og andres atferdsstiler for å skape utnytte forskjellenen, bedre arbeidsflyten, samarbeidet og nyskapningen. Ledelse av grupper og team.

Modulene i «God ledelse som konkurransefortrinn» har er bygget opp med individuelle forberedelser, trening i praktisering av ypperlig ledelse, måling av egen atferdsendring og effekten på omgivelsene, kommunikasjonstrening, veiledning og individuelle tilbakemeldinger, strategisk forandring, selvinnsikt, 1:1 coaching med ekstern konsulent, tilpassede verktøy for virksomheten, «nudging» for å henlede oppmerksomheten på innarbeiding av nye ledervaner i arbeidshverdagen mm.

Det er store krav til godt lederskap i Norge i dag. Lederne skal kunne…

Fra hesteskoen iStock_000006854733XSmall (2)

a)Få frem det beste hos alle medarbeidere, utvikle kompetansen til hver og en til beste for virksomheten, kundene og medarbeideren selv
b)Sørge for godt samarbeidsklima i egen enhet og mellom organisasjonsenhetene.
c)Sørge for å optimalisering gjennom bruk av den enkeltes faglige ressurser og personlige egenskaper, slik at oppgaver løses på en stadig bedre måte.
d)Skape en attraktiv arbeidsplass som holder på og tiltrekker seg relevant arbeidskraft.
e)Inspirere til nytenking og innovative løsninger i et marked preget av stadig mindre forutsigbarhet
f)Opptre proaktivt fremfor reaktivt overfor kunder, medarbeidere og interessenter

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *