Har sportsbransjen gode ledere?

Sportsbransjen trenger, i likhet med andre bransjer, gode ledere. I Skandinavia bruker vi det samme ordet ”ledelse” for både leadership og management og det skaper noen ganger forvirring. En manager (administrator på norsk) etablerer strukturer, utvikler systemer og metoder, organiserer og bemanner, etablerer prosedyrer og tidsplaner, styrer og overvåker, sjekker avvik, korrigerer og løser problemer. Når en sjef bruker tiden på disse oppgavene så er dette ikke lederskap, men administrasjon. Leadership (lederskap eller ledelse på norsk) innebærer å gi organisasjonen energi gjennom å peke ut retning, utvikle strategier for å skape forandring, skape tilslutning, skape forståelse for visjonen og hvordan målsettinger skal prege jobbhverdagen og omgangen med sportsinteresserte kunder eller kolleger, utvikle medarbeidere, gi motivasjon og inspirasjon til medarbeidere i en hektisk hverdag i butikken eller på kjedekontoret

Deleger administrative oppgaver

Ledelse og administrasjon utfyller hverandre. Sjefen kan ikke bare være en leder. Administratoren gjør de rette tingene og følger virksomhetens policy, mens lederen i større grad følger egen intuisjon og prøver å gjøre de riktige tingene han eller hun mener butikken trenger. Varebestilling og vareplassering, sjekke varelevering, purre opp forsinkelser, sjekke avvik i salget, lage bemanningslister og etablere rutiner og prosedyrer, er oppgaver som vedkommende kan gjøre bak lukket dør. Disse administrative oppgavene er nødvendige, men skaper ikke energi og entusiasme blant medarbeidere – en entusiasme som er nødvendig i kundebehandlingen.

 Lederen får følgesvenner – administratoren styrer gjennom regler

I butikker kan vi se at butikksjefen blir en administrator mens det utvikler seg en annen person blant de ansatte som blir den uformelle lederen. Lederen er synlig til stede i jobbhverdagen til medarbeiderne og gir tilbakemeldinger og ros, og feirer små dagligdagse begivenheter. Godt lederskap kjennetegnes ved at medarbeideren frivillig følger lederen. Administratoren må bli adlydt for å få sin vilje igjennom. For mye tid på administrasjon distanserer sjefen fra daglig drift. Hans påvirkning skjer ikke lenger gjennom lojalitet fra medarbeidere, men gjennom den stillingsautoriteten han besitter. Stillingsautoritet gir ikke energi eller skaper entusiasme. Heldigvis finnes det en løsning for å redusere administrasjon. Administrative oppgaver kan delegeres – lederskap derimot kan ikke delegeres

 Ledertalentene drepes av administrasjon

I større virksomheter kan vi se medarbeidere som arbeider seg oppover i organisasjonen, følger rutiner, systemer og policy og etablerer seg etter hvert som erfarne administratorer dog med den feilaktige betegnelsen ”leder” på visittkortet. Mang en god lederspire har blitt drept av administrative oppgaver.

Administrering og lederskap er to vidt forskjellige måter å organiserer arbeidstyrken i butikken, i kjedeledelsen og hos leverandøren. Administratoren opptrer formelt og rasjonelt mens lederen bruker lidenskap og berører følelsene. Begge aspektene er nødvendig for en god sjef. For ofte ser vi imidlertid at administrasjon tar overhånd og energien i butikken eller hos leverandøren uteblir.

Er du en leder eller administrator? Sørger dine sjefer for å skape resultater gjennom en god balanse mellom administrasjon og lederskap, eller drukner de i daglige administrative oppgavene?

Når ordet ledelse benyttes snakker vi da om lederskap (leadership) eller administrasjon (management)? Trenger en butikkjede, butikk eller leverandør en leder eller administrator? I Norge bruker vi betegnelsen leder selv om personen det snakkes om i praksis er en administrator.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *