Kontaktpersoner

HumanEffect består av to partnere med solid erfaring innen strategisk ledelse, organisasjonsutvikling og atferdsendring

Besøksadresse: Dronning Eufemias gate 14, Bjørvika;  0191 Oslo

Telefon:     +47 950 70 599 (Tina);     +47 950 81 390 (Morten)

E-poster                                                                                                                            Tina:    ted@humaneffect.no;                                                                           Morten:    morten@humaneffect.no

Morten Eriksen-Deinoff

Morten er endringskonsulenten med kompetanse innen ledelse av scenario- og strategiprosesser, begeistringsledelse og ledelse av kompleksitet, endringsprosesser, trening i kommunikasjon og positiv påvirkning, trening i forstå egen og andres atferd, endring av bedriftskultur som et lederansvar. Har brukt tiden de siste årene på forfatterskap, egen kompetanseheving og konseptutvikling i tillegg til kundeoppdrag. Forfatter av boka «SYKT BRA – Resepten på friske sykehus» (mai 2013)

Tina Eriksen-Deinoff

Tina arbeider med  lederutvikling Tina E. Deinoff«ledelse av kompleksitet»,  utnyttelse av mangfoldet i virksomheter, trening i og måling av effekter av kommunikasjon, trening i atferdsendring, og trening i komplekse salg. Hun har sitt spesialfelt  i «ledelse av kompleksitet» , effektiv kommunikasjon og utvikling av den enkeltes ressurser og personlig potensial. Hun har de siste årene gjennomført to Mastergradsstudier innen «Læring i komplekse sytsemer» (atferdsanalyse)  og «Voksnes læring» (statsvitenskap/pedagogikk) på henholdsvis Høyskolen i Oslo og Akershus og NTNU i Trondheim.

 

Morten Eriksen-Deinoff

(mobiltelefon 950 81 390)

 • Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen med vekt på økonomisk styring,organisasjonslære og markedsføring
 • Master of Management, BI Oslo, med fagene Scenariolære, Strategi og Kommunikasjon i organisasjoner

Spesiale

 • Lede og fasilitere positive endringsprosesser i virksomheter for å skape engasjement og forpliktelse
 • Utvikling og implementering av strategier sammen med ledergruppen og i bedriften
 • Scenariobasert strategiutvikling
 • Utvikle og implementere bedriftskulturer som understøtter forretningsstrategien
 • «Ledelse av kompleksitet» som konkurransefortrinn
 • Lederutvikling og målstyrt ledelse
 • Begeistringsledelse og begeistring som konkurransefortrinn
 • Effektiv kommunikasjon og atferdsendring

Et utvalg oppdragsgivere

 • NHO Reiseliv
 • De Lage Landen Finans
 • Nordisk Ministerråd
 • Sweco
 • Den Norske Turistforening
 • Prediktor
 • Narvesen ASA
 • AOF Norge
 • Denja / Rieber & Sønn ASA
 • Datatjenesten AS
 • Oslo by steinerskole
 • Dooria AS
 • ME-foreningen
 • Aditro /Tieto Huldt og Lillevik /Personec
 • AGCO / Eik Maskin AS
 • Opel Europa / Opel Norge
 • One Call
 • Network Norway
 • Telenor Global Services
 • Telenor Distribusjon
 • Legeforeningen
 • NLI Solutions
 • Dermanor
 • Fargefag AS
 • Bringwell AB
 • Autra AS
 • Mills
 • Scandichotellene
 • Bolkesjøhotellene
 • Grand Hotell Oslo
 • Ingeniør A.J.Sjong AS
 • Nils Nilsen AS
 • Blomsterringen Engros
 • Ragnar J. Svinningen AS
 • Norsk Gartnerforbund
 • Mester Grønn AS
 • Fylkeskogsjefen i Sogn og Fjordane
 • Skogeigarlagene i Sogn og Fjordane

Yrkespraksis

2004 –            Styreleder og Partner i HumanEffect AS
2001 – 2003  Direktør i Strategi i konsernadministrasjonen Posten Norge BA
1991 – 2001  Partner i konsulentselskapet Collegium Management Center (CMC)
1986 – 2001  Konsulent i Mercuri International / Mercuri – Gruppen
1981 – 1986  Trainee, Produktsjef og senere Distriktssjef i Ford Motor Norge AS

Tina Eriksen-Deinoff

(mobiltelefon 950 70 599)

 • 2 Mastergrader, hhv.i voksenpedagogikk og atferdsendring i endringsprosesser
 • Bachelor i voksenpedagogikk i endringsprosesser
 • Diplom Kandidat  Markedsføring og Kommunikasjon, IFM
 • META-veilederutdannelse innen konfluent pedagodikk, gestaltpsykologi og   psykosyntese
 • Grunnfag i medisin, Encefalon
 • Seniorkonsulent og daglig leder i HumanEffect AS
 • Tidligere yrkeserfaring fra ledelse, markedsføring, service og salg

Et utvalg stolte konsulentoppdrag de siste årene

 •   Scandinavian Airlines System
 •   Vernetjenesten i Posten Konsument
 •   Sparebank1Gruppen/Norsk Moteforum
 •   Veidekke Eiendom
 •   Gjensidige NOR
 •   Europay Norge
 •   PriceWaterhouseCoopers

Spesiale

 • Effektiv kommunikasjon og samhandling i alle kontekster
 • Trening i Komplekse salg og vinn/vinn-forhandlinger
 • Implementering av strategier
 • Målstyrt ledelse
 • Interaktive prosesser i team eller mellom ulike grupper
 • Effektiv tilrettelegging og lønnsom bruk av mangfold
 • META-veiledning, viktige valg i liv og arbeidsliv
 • Coaching av økte ferdigheter

Yrkespraksis som leder
1996-         
 Daglig leder og seniorkonsulent i selskapene Interaction Development, Humanik Norge og HumanEffect. Rekrutterings- og nettverksansvarlig for prosjektsamarbeid med andre konsulentnettverk og kompetansepersoner. Personal- og budsjettansvar.

1991-1996 Service Manager/markedssjef i Europay Norge med linje- og personalansvar  for Brukerstedsavdelingen som nytt forretningsområde og siden totalansvar for organisasjonens omstilling og kundeorientering. Omfattet strategisk og operasjonell omstilling på leder- og medarbeidernivå, instrumentell utvikling, prosessorientert opplæring og praktisk kulturbygging over tre år.

1990-1991 Markedssjef i Oslo Taxi med fokus på kundeorientering av bedriften overfor publikum og 1250 drosje-eiere. Konseptuell, strategisk og operativ utvikling av organisatorisk opptreden og markedskommunikasjon.

1989-1990 Regionsansvarlig i Rikstoto for å ta opp konkurransen med Norsk Tipping og samkjøre kultur og opptreden mellom frittstående Totalisatorbaner i Sør-Norge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *