Lønner det seg å være best på noe?

Det er lønnsomt å drive sportsbutikk i Norge. Nordmenn driver sport eller er ute i naturen med det siste innen utstyr og bekledning. Vår hunger etter noe nytt er stor. I et marked preget av stor etterspørsel er det plass for mange aktører – også de middelmådige. Middelmådige virksomheter drives på middelmådig måte med middelmådig innsats. I idretten lønner det seg å være best. Men er det viktig å være best i sportsbransjen?

Å bli best skjer ikke gjennom beslutning alene. Å kopiere noe som har fungert i en annen butikk er heller ikke tilstrekkelig for å bli best. Inkludering av alle medarbeidere i de to viktige spørsmålene under er nødvendig som et grunnlag for å bli bedre.

  1. Hva er vi god på hos oss?
  2. Hvor gode har vi lyst til å bli?

”Lysten” appellerer til viljen – det gjør ikke ordene ”bør” eller ”må” i spørsmål 2 over. Forbedringer internt kommer best gjennom inkludering og involvering ved å overlate besvaringen av spørsmålene over til andre enn sjefen selv. Forbausende ofte kommer medarbeiderne fram til de samme konklusjonene.

En fremgangsmåte for å vurdere egen virksomhets styrker

 

Verdifull?Sjelden?Vanskelig å imitere?Godt organisert?Konkurranse-

effekt

Styrke eller svakhetAvkastning
NEI   UlempeSvakhetUnder normal
JANEI  ParitetStyrkeNormal

 

JAJANEI Midlertidig fortrinnStyrkeOver normal
JAJAJANEIMidlertidig fortrinnStyrkeOver normal
JAJAJAJAVarig fortrinnStyrkeOver normal

Kilde: Barney, Jay B and Hesterly, William S

Figuren illustrerer hvordan man kan gå fram for å vurdere virksomhetens antatte styrker.

Virksomhetens kompetanse, aktiviteter, utseende, eksponering, bindinger til leverandører, utbredt holdning internt, ”stå på viljen”, profil i lokalmarkedet, salgsferdigheter – for å nevne noe – kan vurderes ved å bruke skjemaet.

Med ”verdifull” menes hvorvidt den egenskapen vi vurderer oppfattes å bidra til at muligheter utnyttes godt eller trusler takles. Svarer vi ”Ja” under ”sjelden” mener vi at svært få av våre konkurrenter innehar denne egenskapen. Faren er imidlertid at vi har en tendens til å tro at vi i virksomheten er mer unike enn vi egentlig er. De aller fleste egenskaper lar seg imitere, men kompetansenivå, gode holdninger, lederegenskaper og fysisk plassering av butikken er vanskelig å imitere uten betydelig investeringer. ”Godt organisert” betyr at egenskapen preger og er innarbeidet i hele virksomheten. De fleste ender opp med å svare ”nei” på dette punktet.

Et sterkt konkurransefortrinn krever fire ”ja”.

Hva er din virksomhet god på? Hvor god trenger du å være?

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *