Personvernerklæringen

Behandling av personopplysninger hos HumanEffect AS.

HumanEffect AS (org.nr. 970 920 102), ved daglig leder, er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i virksomheten.

Virksomheten er behandlingsansvarlig for:

 • Kontaktpersoner hos kunder, leverandører og samarbeidspartnere.
 • Ansatte.
 • Kandidater til nye stillinger

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

 • Registrere nye kontaktpersoner
 • Løpende kommunikasjon og kundeoppfølging
 • Fakturering.
 • Vurdering av kandidater til stillinger hos kunde
 • Håndtering av atferdsanalyser
 • Gjennomføring av internanalyser og medarbeiderundersøkelser

Personopplysninger som behandles og lagres er:

 • Alminnelige personopplysninger som navn på kontaktpersoner
 • Personnummer og kontonummer på ansatte
 • Kontaktdetaljer som e-post, telefonnummer og organisasjonsnummer
 • Egenvurdering av atferdskarakteristika

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

 • Å overholde avtalen med kunder, leverandører etc
 • Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold
 • Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at enkeltpersoners interesser ivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

 • Få innsyn i og kopi av sine personopplysninger.
 • Endre sine personopplysninger.
 • Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke. Be om sletting av sine personopplysninger.
 • Avslutte avtaleforholdet.

Lagringstid for personopplysninger

Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

Informasjonssikkerhet

Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

Overføring av personopplysninger

Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte.

Virksomheten bruker følgende databehandlere:

 • Domeneshop for ivaretakelse av domenetjenester og web-hotell
 • PowerOffice for regnskapsdata, lønnsdata, leverandørdata og kundedata
 • Adacc Regnskapsbyrå
 • SLM Revisjon for kvalitetssikring av regnskap og rapportering
 • Microsoft Office 365 for e-post
 • Google for dokumentlagring og analysetjenester
 • Ensize for atferdsanalyser

Bruk av informasjonskapsler

Nettstedet humaneffect.no bruker analyseverktøyet Google Analytics og informasjonskapsler (cookies) for å se hvordan besøkende bruker nettstedet. Vi samler kun inn anonymisert generell statistikk som nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilket nettsted den besøkende kom fra.

Klagerett

Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt på e-post morten@humaneffect.no eller telefon +47 95081390.