Strategiforum

Strategiforum er et faglig nettverk innen strategisk tenkning og en faglig møteplass for presentasjon, erfaringsutveksling og diskusjon. Strategiforum ble startet av Jan Heyerdahl Elfving i Stratia og Morten Eriksen-Deinoff i HumanEffect i et nært samarbeid med Handelshøyskolen BI, Institutt for strategi og logistikk. Formålet er å bidra til å videreutvikle kompetanse innen utvikling, implementering og gjennomføring av strategi i virksomheter. Vi ønsker å øke forståelsen for begrepet strategi, samt relevante modeller, metoder og verktøy for strategiarbeid i ulike sektorer, privat og offentlig.

Strategiforum har siden oppstart høsten 2005 arrangert 4-6 fagmøter årlig med varierende temaer knyttet til utvikling og implementering av strategi.  Alle som har gjennomført Master of Management i Strategisk Ledelse ved BI kan delta på våre fagmøter. Send gjerne en epost til morten@humaneffect.no for å være med på vår epostliste for å få invitasjonene. Noen av våre temaer har vært:

 • Strategier for innovasjonsdrevet vekst
 • Internasjonal strategi og kunnskapsoverføring
 • Strategiutvikling i offentlig sektor
 • ”Stakeholder”-teori, interessentanalyse
 • Scenarier og scenariobasert strategiprosess
 • Global/offshore outsourcing
 • An overall integrated model for creating value
 • Verdikonfigurasjoner som verktøy i bedriftens planleggingsprosess
 • Blue Ocean Strategy
 • Verdikonfigurasjoner i praksis, et konket case
 • Grunnverdienes betydning i strategiarbeidet
 • Disruptive innovasjoner. Hvordan driver teknologiutviklingen frem nye forretningsmodeller?
 • Visjon, en undervurdert del av strategiarbeidet?
 • Kan dagens komplekse og omskiftelige verden gjøre strategiarbeid verdiløst?
 • Erfaringer fra scenarieprosjektet “Nordiske scenarier for marin sektor”
 • Strategisk utvikling av konsernidentitet
 • Implementering av strategien vanskeligere enn å utvikle strategien

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *