Visjon

Strategisk innovasjon er nøkkelen til virksomhetsutvikling

Strategisk innovasjonTre betingelser for god strategisk innovasjon

Tre betingelser skal innfris for å lykkes med strategisk innovasjon. For mange norske virksomheter har ikke lagt forholdene til rette for å skape noe nytt og nyttig. Strategisk innovasjon er 10% kreativitet og 90% slit. Strategisk innovasjon  skal bidra til virksomhetens utvikling og styrking av markedsposisjonen. Likevel er det påfallende å oppdage at svært få personer i virksomheter forstår markedsposisjonen virksomheten streber med å innta, herunder også hva virksomheten skal fremstå som unik på. Et omforent målbilde skaper retning på strategisk innovasjon. Det er den første betingelsen. Mange nok må være omforent om hva innovasjonen skal skape.

1. Å konkretisere den fremtidige markedsposisjonen, er strategisk innovasjon

Å skape et omforent bilde blir i seg selv en innovasjonsprosess. Strategisk innovasjon innebærer å utvikle nye løsninger som skal innfri fremtidige målgruppers behov – enten disse er kunder eller interne brukere av en ny forretningsløsning. Men vi får sjelden en beskrivelse av fremtidige behov ved å spørre målgrupper. Hadde Henry Ford spurt folk hadde han trolig fått som svar at de hadde behov for raskere hester.

Strategisk innovasjon betyr å forstå utviklingstrekk i markedet og samfunnet som virker gunstig og ugunstig for virksomheten. Herunder også å være forberedt på nye drivkrefter som kan oppstå og påvirkningen på trender. Strategisk innovasjon skal dekke fremtidige behov. Utviklingstrekk og disruptive teknologier avslører mulige fremtidige behov.

”Finne et nytt bein å stå på”

Skal virksomheten ”finne et nytt bein å stå på” betyr det gjerne å finne markeder og behov hos målgrupper der virksomhetens nåværende konkurransefortrinn og produksjonsapparat kan anvendes. Det er det ideelle. Andre ganger må fremtidens konkurransefortrinn innarbeides i bedriften. Den digitale satsningen  krever innlæring av ny kompetanse og nytt tankesett. Å finne et nytt bein å stå på, er en krevende arbeidsprosess som blir nyttig først når nye tanker ikke før tenkt uttrykkes i ledergruppen. HumanEffect kan uten sløsing av tid lede virksomheter igjennom en innovativ, strategisk prosess. Scenariotenking skaper ofte mer ”frittflytende” tanker som i sin tur kan skape nye løsninger, satsninger og anvendelse av produksjonsapparat og konkurransefortrinn. Digitale plattformer gir nye muligheter til å skape noe man tidligere ikke har evnet alene.

2. Kommunikasjonen grunnleggende byggestein i strategisk innovasjon.

Kommunikasjon er den grunnleggende byggesteinen og den andre betingelsen for god strategisk innovasjon. Foruten idemyldring og andre kreative prosesser, er det mest avgjørende hvordan vi kommuniserer sammen når nye løsninger er målet. Suksessfaktoren er å bygge nye forslag på forslag som kommer fram der og da. Aktiv lytting der vi er nysgjerrig på hverandres meninger før vi fremsetter våre egne, stimulerer den strategiske dialogen. Mangfold i kompetanse, erfaring, tilnærminger, personlige egenskaper og atferder skaper bedre kreative prosesser framfor mer homogene grupper. Og kan være mer krevende å lede. Innovasjonsledelse betyr å lede prosesser med ukjent utfall. Prosessen er ikke lineær, men går i sirkler. Uforutsigbarheten er stor. Vi greier ikke å levere på bestilling. Hvordan vi arbeider sammen og hvordan dialogen føres, blir suksessfaktorene. Hensiktsmessig kommunikasjon blir målet. Da vil løsningene og resultatene komme. Neppe med en gang, men om en stund. Denne uforutsigbarheten strider mot mange lederes krav til kontroll. De presser på for å få resultater. Stresset i det kreative arbeidet blir for stort. Innovasjonen uteblir.

3. Hensiktsmessige strukturer

Den tredje betingelsen for god strategisk innovasjon er hensiktsmessig strukturer. Arenaer for åpen og inkluderende kommunikasjon bør skapes for systematisk anvendelse av ideer, kunnskap og erfaring. Et system for å ivareta halvferdige ideer er hensiktsmessig. Prosedyrer utarbeides for samhandling, hvem som bør møte og opplæring i kreativt arbeid. I virksomhetskulturer der strategisk innovasjon innebærer en betydelig endring i arbeidshverdagen, blir disse strukturene avgjørende for å innarbeide nye kreative vaner.

Hva med din egen virksomhet? Forstår dine kolleger og medarbeidere den fremtidige markedsposisjonen og føringer den gir for det kreative arbeidet? Hvilke kritiske spørsmål er det på høy tid at dine virksomhet finner svar på? Hvilke målgrupper skal tilfredsstilles med bedre løsninger, og hvordan? Er din digitale plattform og markedsplass attraktiv også for produsenter og  leverandører utenfor din bransje, men innenfor ditt økosystem?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *