Stikkordarkiv: Begeistring

Begeistring som konkurransefortrinn gjennom AMIGO-metoden

Begeistring og arbeidsglede skaper energi, oppstemthet og pågangsmot. Begeistring på arbeidsplassen smitter til kolleger og kunder. Begeistrede ledere og medarbeidere i butikken og hos leverandører påvirker kundene positivt – kundene blir våre positive ambassadører og gratis selgere. Kundelojaliteten og produktiviteten øker. Kreativiteten, oppfinnsomheten og nytenkingen øker. Begeistring holder på og tiltrekker de dyktigste medarbeiderne.

Din medarbeider er viktigere enn din kunde

En butikk eller leverandør har den strategien som til enhver tid eksponeres gjennom mellomledere og medarbeidere i arbeidshverdagen. Eksponert strategi er ikke alltid slik eiere og ledergruppen egentlig har at ment at strategien skulle være. Det er i møte med kunden, samarbeidspartneren og leverandøren at strategien bedømmes som hensiktsmessig eller ikke.

Begeistring som konkurransefortrinn og strategisk valg er noe mer enn å jobbe med trivsel på arbeidsplassen. Skal begeistring som egenskap ved virksomheten være et fortinn, så ligger det i ordets betydning at begeistringen skal være unik hos deg. Som bedriftsleder bestemmer du deg for at ingen i bransjen skal være så god på begeistringsledelse. Du bestemmer deg for at begeistring skal prege absolutt alle i bedriften og din score på begeistringsbarometret skal være høy (begeistringsbarometeret gjennomføres av Humor og Lønnsomhet). Du må også være overbevist om at begeistrede ledere og medarbeidere er den sterkeste drivkreftene bak omsetning og lønnsomhet.

Gjør noe unorsk: Skap begeistring!

Begeistring som konkurransefortrinn kan systematisk innarbeides gjennom å ta for seg alle de anledninger for begeistring man har i løpet av arbeidsdagen. En anledning for begeistring er enhver anledning som gir meg som medarbeider og leder en mulighet til å begeistre og skape glede hos meg selv, en kollega, samarbeidspartner eller kunde. Slike anledninger er det første møte med kollega på morgenen, alle dialogene med en kollega eller kunde gjennom arbeidsdagen, møtet der ukens arbeidsoppgaver fordeles, mandagsmøtet og ledermøtet, forhandlerkonferansen, telefonsamtalen med leverandøren, vår indre samtaler før en vanskelig arbeidsoppgave og andre små og store anledninger der påvirkning skjer. For hver anledning kan vi som kollega og kundebehandler ha holdninger og væremåten som ligger bak ordene i AMIGO, eller vi kan la være. Egen holdning og atferd er viljestyrt. Valget er vårt eget.

Velg din væremåte

AMIGO-metoden står for anerkjennelse, mestring, inspirerende mål, glede og humor og oss – følelse skaper begeistring hos oss alle. Vi kan gripe en kollega i å gjøre noe som gir grunnlag for anerkjennelse og ros og uttrykke det, oppmuntre og feire, eller vi kan la være. Gi oss seg selv ros eller fiske etter ros. Øke mestring gjennom systematisk egenutvikling. Kartlegge eget talent og gi det rom for å vokse eller være blind for egne muligheter. Uttrykke målsetninger med inspirerende ord og vendinger gjennom attraktive fremtidsbilder der hver enkelt medarbeider har en rolle, eller vi kan kreve og kontrollere. Skape glede gjennom å ta initiativet til lek og latter. Takle motgang med galgenhumor framfor aggresjon. La humor få plass i kreativiteten. Ta initiativet til å beskrive en attraktiv arbeidsplass der arbeidsgleden er drivkraften bak omgangen med kollega og kundekontakten. Utrykke mål i positive ord og termer. Være nysgjerrig på andres oppfatninger og finn kjernen til den andres motivasjon så vel som din egen. Inkluder og involver andre. Mer på www.amigometoden.no

Hvilken væremåte velger du? Tror du på begeistring som strategisk konkurransefortrinn?