Stikkordarkiv: scenarioprosess

En helikoptertur inn i fremtiden med ledergruppen

Scenariobasert strategiprosess er løsning når robuste strategier skal besluttes. Styrets og ledelsens oppgave er å manøvrere virksomheten inn i fremtiden på en god måte slik at verdier skapes. Å basere beslutninger på én fremtidig markedsbeskrivelse er hasardiøst. En ting er helt sikkert: Slik blir ikke markedet. Drivkreftene for forandring er for sterke. Premissene endres. Usikkerheten er for stor.