Trenger vi en strategi egentlig?

Strategi handler om å ta bevisste valg av stor betydning for virksomhetens evne til å drive lønnsomt. Vi gjør et strategisk valg når vi ved valget utelukker andre alternativer. Et strategisk valg kjennetegnes ved at det ikke lett lar seg reversere uten betydelige kostnader. Dette er trolig årsaken til at noen nødvendige beslutninger med store konsekvenser ikke blir fattet: Å si nei til en produktkategori og leverandør fordi ”det kan jo tenkes at etterspørselen tar seg opp”,  bestemme seg for en ny plassering av butikken eller satse på begeistring som konkurransefortrinn for å kapre nye kunder og forsterke sitt omdømme som en førsteklasses arbeidsplass. Å velge noe bort oppfattes gjerne som risikofylt. Det kan virke tryggere å holde på det man har.

Strategiens verdi for virksomheten

Noen vil hevde at verdien i strategien ligger i at man har en plan for hvordan angripe markedet gjennom å bruke virksomhetens begrensede økonomiske ressursene og den kompetansen man råder over. Andre vil hevde at verdien i strategien ligger i å ha snakket seg igjennom de utfordringer virksomhetens står overfor, de muligheter den har og hva som eventuelt kan skje og konkretisere en handlingsberedskap. Enten strategien er en plan eller en handlingsberedskap så kjennetegnes en god strategi ved at den er kommuniserbar og lett å forstå for alle. En god strategi skal hjelpe absolutt alle i butikken eller hos leverandøren til å forstå hva som framover blir innholdet i arbeidshverdagen til forskjell fra tidligere.

Kjennetegn ved en god strategiprosess

En strategi i en virksomhet vokser ofte fram i hodet på en sterk leder eller duo i ledergruppen. Ikke dermed sagt at beslutningene som gjøres er de beste beslutningene. Skal virksomheten sikre at en strategi er den beste bør den tåle å bli gransket, dissekert og vurdert.

En god strategiprosess forutsetter at utvidet ledergruppe samles jevnelig for å spare tid:

1. Vurder de eksterne rammebetingelsene virksomheten vil komme til å arbeide under de nærmeste årene. Strategien skal utnytte de mulighetene som ligger i markedet og omgivelsene. Samtidig skal strategien bidra til at effekten av truslene i omgivelsene får minst mulig innvirkning på organisasjonens resultater. Kategoriser rammebetingelsene i trusler og muligheter, og prioriter disse. Skap samtidig en sammenfallende forståelse i hele organisasjonen for dette virkelighetsbildet.

2. Foreta noen valg på papiret og test ut effekten i markedet gjennom en kritisk vurdering.

3. Sett ord på hva som kan tenkes å overraske dere i markedet og hva det da kan være lurt å gjøre.

4. Konkretiser deretter hvor godt rustet virksomheten er til å gjennomføre hvert av valgene. En god strategi utnytter butikkens eller leverandørens konkurransemessige fortrinn samtidig som den ikke gjør seg avhengig av svakhetene i bedriften. Hva er dere gode på? Hva er dere ikke gode på?

5. Gjør deretter valgene. Hva velger dere bort?

6. Inkluder hele virksomheten i bakgrunnen for disse valgene og inviter hver og en til å konkretisere hvordan disse nye valgene vil kunne synliggjøres i vedkommendes arbeidshverdag.

Strategiarbeidet er både en analytisk og rasjonell prosess, og en kreativ, utforskende og grensesprengende prosess.

Kan du som leder med overbevisning si til deg selv at din nåværende strategi er tydelig for enhver, at alle etterlever den slik du vil og at den gir dine ledere og medarbeidere den energien og engasjementet du helst vil se, og at den gir de økonomiske gevinster du hadde forstilt deg?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *