begeistring begeistringsledelse

Våre tjenester

Alle våre oppdrag tar utgangspunkt i virksomhetens strategi, eller vi bidrar med å lage den. Våre oppdrag setter utvikling av individet i fokus.

Vi bidrar med å styrke bedriftens konkurranseposisjon gjennom involverende scenariobasert strategiprosess og strategiutvikling, skaper forpliktelser implementeringen av den samme strategien, analyserer eksisterende bedriftskultur og konkretiserer ny hensiktsmessig bedriftskultur som skal understøtte forretningsstrategien, trener lederne i å virkeliggjøre strategien og være bærere av kulturen, definerer ledere og medarbeideres handlingsrom og trener i selvledelse /superledelse, og selgerne i komplekse salg

Dine medarbeidere er viktigere enn dine kunder. Se begeistring som konkurransefortrinn og begeistringsledelse.

Vi trener ledere og medarbeidere i kommunikasjon og hensiktsmessig atferd overfor medarbeidere, kolleger og kunder.

Vi setter fokus på den enkeltes ressurser og personlig potensial.

Vi måler både innsats og atferd, og effekten av innsatsen og atferden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *