Effektiv kommunikasjon

O Godt lederskap i dag forutsetter at vi som ledere behersker ulike effektive kommunikasjonsstiler. Visse kommunikasjonsstiler er mer hensiktsmessig enn andre avhengig av hva vi ønsker å oppnå. Vi har også en tendens til å overbruke noen kommunikasjonsstiler og underbruke andre avhengig av evner og tidligere erfaringer. Kommunikasjonsatferd kan endres dersom vi er klar over dette. Innsikt i hvordan vi oppfattes av andre er en nødvendig forutsetning for å kunne kommunisere godt. Effektiv kommunikasjon innebærer å beherske ulike kommunikasjonsstiler.

Vår trening

Vår trening i effektiv kommunikasjon med ulike kommunikasjonsstiler gjennomfører vi i kurssalen med 6-12 personer der vi bruker 80% av tiden til å øve på ulike kommunikasjonsstiler. Og vi deltar på ledermøtet eller salgsmøtet med klargjøringer og tilbakemeldinger .

Når vi i HumanEffect trener ledere i effektiv kommunikasjon, innebærer det å beherske ulike kommunikasjonsstiler.

 • Raskere kommunikasjon og bedre beslutninger
 • Mer forankrede beslutninger og høyere eierskap til handling
 • Økt innovasjon og kreativitet
 • Utnyttelse av mangfold og kompetanse
 • Raskere og mer treffsikre valg

Når vi arbeider med kommunikasjon i bedrifter trener vi ledere og medarbeidere i:

Hvordan påvirke andre?

 • Hvilke påvirknings- og kommunikasjonsformer benytter hver og en av oss i kommunikasjonen? Hvilken kommunikasjonsstil overbruker jeg og hvilken kunne jeg bruke mer?
 • Sammenhengen mellom verbal og ikke-verbal kommunikasjon og hvordan vi oppfattes å påvirke våre omgivelser
 • Hensiktsmessig kommunikasjon
 • Hvor hensiktsmessig er min kommunikasjon? Hvilken påvirkningsform vil gi de beste resultatene?
 • Hva hindrer meg i å benytte den mest effektive påvirkningsformen?

Hvordan stille krav og gi konstruktiv kritikk?

 • Hvordan stille krav til medarbeidere og gi konstruktiv kritikk?
 • Hvilke konfliktsituasjoner oppfatter vi som de vanskeligste?
 • Trening på å takle konfliktsituasjoner gjennom kommunikasjons- og påvirkningsformer.

Hvordan skape samarbeid og tillit?

 • Hvordan trekke andre med seg gjennom samarbeid og tillit?
 • Hvordan argumentere effektivt og saklig for å få gjennomslag?

Hvordan inspirere?

 • Trening i initierende atferd som omfatter idéer og forslag til nye fremgangsmåter og nye innspill. Initierende kommunikasjon gir nye synsvinkler, fornyer tankesett, øker mangfold og kreativitet.
 • Hvordan involvere meg i en annen persons for å få fram meninger og synspunkter?
 • Hvilken verdi har aktiv lytting og hvordan uttrykker jeg meg for få til denne komunikasjonsstilen?

Hvordan skape engasjement og reaksjoner?

 • Reagerende atferd omfatter støtte, innvendinger og klimasettende sjargong.
 • Reagerende kommunikasjon tar stilling til, betrakter, vurderer og bedømmer noe ut fra ulike kompetanseståsteder, slik at kvaliteten i konklusjonene forbedres.

Hvordan opptre tydelig og klargjørende?

 • Klargjørende atferd omfatter spørsmål, fordypning, teste forståelse og sammenfatte.
 • Klargjørende kommunikasjon øker tverrgående innsikt og fremmer beslutning og gjennomføringsevne.

Se også hensiktsmessig atferd 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *