Komplekse salg

Effektiv Kommunikasjon

Godt lederskap i dag forutsetter at vi som ledere behersker ulike kommunikasjonsstiler. Som medarbeider er jeg avhengig av å bli hørt og få gjennomslag. Visse kommunikasjonsstiler er mer hensiktsmessig enn andre avhengig av hva vi ønsker å oppnå. Vi har også en tendens til å overbruke noen kommunikasjonsstiler og underbruke andre avhengig av evner og tidligere erfaringer. Kommunikasjonsatferd kan endres dersom vi er klar over dette. Innsikt i hvordan vi oppfattes av andre er en nødvendig forutsetning for å kunne kommunisere godt.

Vår trening

Vår trening i effektiv kommunikasjon gjennomfører vi i kurssalen med 6-12 personer der vi bruker 80% av tiden til trening, eller vi deltar på ledermøtet eller salgsmøtet med klargjøringer og tilbakemeldinger.

Vi i HumanEffect trener i effektiv kommunikasjon og positiv påvirkning for å få til:

 • Raskere kommunikasjonsprosesser og bedre beslutninger
 • Mer forankrede beslutninger og høyere eierskap til handling
 • Økt innovasjon og kreativitet
 • Utnyttelse av mangfold og kompetanse
 • Raskere og mer treffsikre valg

Når vi arbeider med kommunikasjon i bedrifter trener vi ledere og medarbeidere i:

Mine påvirkningsstiler

 • Hvilke påvirknings- og kommunikasjonsformer benytter hver og en av oss i kommunikasjonen? Hvilken kommunikasjonsstil overbruker jeg og hvilken kunne jeg bruke mer?
 • Sammenhengen mellom verbal og ikke-verbal kommunikasjon og hvordan vi oppfattes å påvirke våre omgivelser
 • Hensiktsmessig kommunikasjon
 • Hvor hensiktsmessig er min kommunikasjon? Hvilken påvirkningsform vil gi de beste resultatene?
 • Hva hindrer meg i å benytte den mest effektive påvirkningsformen?

Stille krav og gi kritikk

 • Hvordan stille krav til medarbeidere og gi konstruktiv kritikk?
 • Hvilke konfliktsituasjoner oppfatter vi som de vanskeligste?
 • Trening på å takle konfliktsituasjoner gjennom kommunikasjons- og påvirkningsformer.

Samarbeid og tillit

 • Hvordan trekke andre med seg gjennom samarbeid og tillit?
 • Hvordan argumentere effektivt og saklig for å få gjennomslag?

Nye synsvinkler

 • Trening i initierende atferd som omfatter idéer og forslag til nye fremgangsmåter og nye     innspill. Initierende kommunikasjon gir nye synsvinkler, fornyer tankesett, øker mangfold og kreativitet.

Reaksjoner

 • Reagerende atferd omfatter støtte, innvendinger og klimasettende sjargong.
 • Reagerende kommunikasjon tar stilling til, betrakter, vurderer og bedømmer noe ut fra ulike kompetanseståsteder, slik at kvaliteten i konklusjonene forbedres.

Klargjøringer

 • Klargjørende atferd omfatter spørsmål, fordypning, teste forståelse og sammenfatte.
 • Klargjørende kommunikasjon øker tverrgående innsikt og fremmer beslutning og gjennomføringsevne.

Ressursutnyttelse

 • Ressursstyrende atferd omfatter avbrytelser og aktivisering. Rett kommunikasjonsatferd bidrar til effektiv utnyttelse av kompetanse og tid ved å sikre framdrift og bidra til å styre dialogen mot hensikt og resultat.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Vi skaper raskere nødvendig endring hos ledere og medarbeidere i virksomheter uten sløsing av ressurser gjennom engasjerende opplæring. Vi er endringskonsulenter.