individuelle

Egenutvikling med META- veiledning frigjør det beste i oss

Egenutvikling med META- veiledning frigjør det beste i oss og gir samtidig mulighet til å håndtere «svake sider» mer hensiktsmessig hos seg selv og andre.

META-veiledning

META-veiledning* er utviklet fra metoder innen konfluent pedagogikk, gestaltpsykologi og psykosyntese.

Folkelig sagt vil META-veiledning frigjøre det beste i den enkelte og samtidig gi den enkelte mulighet til å håndtere «svake sider» mer hensiktmessig hos seg selv og andre. Individet vil ha det bedre og yte bedre og bidra til å re-etablere positive mønstre og selvforsterke varig vekst.

Egenutvikling med META-veiledning håndterer barrierer

META-veiledning hjelper det enkelte menneske til å identifisere og håndtere ubevisste barrièrer hos seg selv i møte med omgivelsene og til å oppnå større valgfrihet og evne til å velge hensiktsmessig atferd og realisere mål med økt bevissthet i viktige situasjoner.

Metodene er spesielt tilrettelagt for situasjoner der det er viktig å:

  • Gjøre betydningsfulle valg for seg selv og andre
  • Endre, bryte eller bygge om nye tanke-, følelses- og handlingsmønstre, effektuere omstilling
  • Oppdage og realisere nye potensialer hos seg selv og andre
  • Sortere tidligere erfaring og personlig tolkning fra eksisterende realiteter og faktiske muligheter
  • Øke energi og prestasjonsnivå på viktige arenaer
  • Ta oppgjør med fortiden
  • Utvide kreativitet og øke produktivitet eller kapasitet
  • Fremme egen tydelighet overfor seg selv og omgivelsene

Vår META-veileder har komplett etterutdanning over 5 års varighet inklusive praksis og egen-veiledning.

Egenutvikling med META-veiledning øker prestasjonsevnen og livskvaliteten

Egenutvikling med META- veiledning frigjør det beste i oss, og brukes for å øke  prestasjonsevnen, bedre livskvaliteten og skape trygghet og trivsel.

META-veiledning oppsøkes av personer som ønsker større klarhet og innsikt i sitt eget potensial og større kontroll over sin egen atferd. Frekvens og periode avtales ut fra individuell behov, før veiledningen tar til. Det er derfor tydelig når en starter og avslutter arbeidet og målbart hvilket utbytte veiledning har gitt

*META-veiledning er utviklet av psykolog og pedagog Nils Magne Grendstad ved META-senter i Kristiansand.

Se også

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *