Handlingsberedskap

Hensiktsmessig adferd og DiSC atferdsspråk

God ledelse er å tilpasse atferden hensiktsmessig til personen jeg prater med og situasjonen vi befinner oss i. God ledelse er å se egen atferd og kommunikasjon som verktøy. Det handler om å bruke seg selv – hele seg selv. God ledelse krever selvinnsikt i hvordan jeg oppfattes av andre, og stille seg selv spørsmålene: Er det slik jeg vil oppfattes? Oppnår jeg det jeg vil oppnå?

Salg og aktiv kundeservice handler om det samme: Hensiktsmessig atferd innebærer å kunne strekke seg på noen atferder og dempe seg på andre der det er hensiktsmessig.

Selvinnsikt

Atferdsendring krever selvinnsikt. Det er nødvendig å erkjenne hvilke signaler jeg sender og hvordan jeg oppfattes av andre. Atferdsanalyser og konstruktive tilbakemeldinger vil hjelpe meg med dette. HumanEffect benytter atferdsspråket DiSC for å øke innsikten i egen og andres atferd, og dermed grunnlaget for endring i kundekontakten, i kollegiet og hensiktsmessig lederatferd i den lederrollen virksomheten trenger.

Kulturbygging

Vår væremåte og våre handlinger er et produkt ag hva vi opplever at arbeidssituasjonen krever av meg der og da. Samtidig er atferden et produkt av kulturen – «slik vi gjør det hos oss». Samtidig er atferden og våre handlinger også byggesteinene når ny kultur skal bygges. Men det er lurt å være samsnakket om hvordan vi ønsker å kommunisere sammen, hvordan vi skal samarbeide bedre. Rett og slett hva som skal prege arbeidshverdagen vår.

Virkelighetsbilder

Våre virkelighetsbilder styrer vår atferd. Er det sprik i min oppfatning av hva som forventes av meg sammenliknet med hva som forventes av meg skapes frustrasjon – hos den ene eller begge parter. Ingen av disse forventningene behøver imidlertid være i overensstemmelse med hva bedriften egentlig trenger av meg. Hensiktsmessig atferd forutsetter at jeg vet hva som er hensiktsmessig atferd og at ikke kun jeg har den oppfatningen.

Trening i hensiktsmessig atferd

Vi bruker anerkjente atferdsanalyser for å bli klar over egen atferds innvirkning på andre. Våre utviklingsprogrammer har mye trening i relevante jobbsistuasjoner. Vi bruker videopptak og kassetopptaker som grunnlag for å vurdere atferd og komme med konstruktive tilbakemeldinger. Treningen foregår i kurssalen sammen med 12-16 kolleger, eller i en konkret jobbsituasjon på arbeidsplassen. Den enkelte setter seg innsatsmål og effektmål.

Tørre å gå utenfor «trygghetsburet»

Atferdsendring handelr om å tørre å gå utenfor tryggehtsburet eller komfortsonen. Utenfor er det gjerne litt uvant å være og jeg er sårbar. Vi legger vekt på å tilrettelegge treningen slik at gode læringsbetingelser oppnås.

Se også kommunikasjon, den enkeltes ressurser og potensial, og måling av innsats og atferd

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Vi skaper raskere nødvendig endring hos ledere og medarbeidere i virksomheter uten sløsing av ressurser gjennom engasjerende opplæring. Vi er endringskonsulenter.