Hensiktsmessig atferd og DiSC atferdsstiler

God ledelse er å tilpasse atferden hensiktsmessig til personen vi prater med og situasjonen vi befinner oss i. God ledelse er å se egen atferd og kommunikasjon som verktøy. Det handler om å bruke seg selv – hele seg selv. God ledelse krever selvinnsikt i hvordan vi oppfattes av andre, og stille oss selv spørsmålene: Er det slik jeg vil oppfattes? Oppnår jeg det jeg vil oppnå? HumanEffect anvender DiSC atferdsstiler for å øve på hensiktsmessig  atferd.

Salg og aktiv kundeservice handler om det samme: Hensiktsmessig atferd innebærer å kunne strekke seg på noen atferder og dempe seg på andre der det er hensiktsmessig.

Forstå atferd med DiSC atferdsstiler

Atferdsendring krever selvinnsikt. Det er nødvendig å erkjenne hvilke signaler vi sender og hvordan vi oppfattes av andre. Atferdsanalyser og konstruktive tilbakemeldinger vil hjelpe med dette. HumanEffect benytter atferdsspråket DiSC for å øke innsikten i egen og andres atferd, og dermed grunnlaget for endring i kundekontakten, i kollegiet og hensiktsmessig lederatferd.

Atferdsstiler,  kultur og DiSC

Vår væremåte og våre handlinger er et produkt av hva vi opplever at arbeidssituasjonen krever av oss der og da. Samtidig er atferden et produkt av kulturen – «slik vi gjør det hos oss».  Atferden og våre handlinger er også byggesteinene når ny kultur skal bygges. Men det er lurt å være samsnakket om hvordan vi ønsker å kommunisere sammen, hvordan vi skal samarbeide bedre. Rett og slett hva som skal prege arbeidshverdagen vår.

Virkelighetsbilder og vår atferd

Våre virkelighetsbilder styrer vår atferd. Er det sprik i min oppfatning av hva som forventes av meg sammenliknet med hva andre forventer av meg,  skapes frustrasjon – hos den ene eller begge parter. Ingen av disse forventningene behøver imidlertid være i overensstemmelse med hva bedriften egentlig trenger av meg. Hensiktsmessig atferd forutsetter at jeg vet hva som er hensiktsmessig atferd og at ikke kun jeg har den oppfatningen.

Trening i hensiktsmessig atferd og DiSC atferdsstiler

Vi bruker anerkjente atferdsanalyser for å bli klar over egen atferds innvirkning på andre. Våre utviklingsprogrammer har mye trening i relevante jobbsistuasjoner. Vi bruker videopptak og lydopptak som grunnlag for å vurdere atferd og komme med konstruktive tilbakemeldinger. Treningen foregår i kurssalen sammen med  kolleger, eller i en konkret jobbsituasjon på arbeidsplassen. Den enkelte setter seg innsatsmål og effektmål.

Tørre å gå utenfor komfortsonen og inn i utviklingssonen

Atferdsendring handler om å tørre å gå utenfor  komfortsonen. Utenfor er det gjerne litt uvant å være og vi føler oss sårbare, men det er her læring skjer gjennom prøving og feiling med  veiledning. Vi legger vekt på å tilrettelegge treningen slik at gode læringsbetingelser oppnås.

Se også kommunikasjon, den enkeltes ressurser og potensial, og måling av innsats og atferd

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *