Strategiutvikling, atferdsendring, lederutvikling, komplekse salg, bedriftskultur

Implementeringen av strategien

Implementering av strategien: En god strategi skal skape endrede prioriteringer og endret atferd i arbeidshverdagen. For å få dette til er det nødvendig å skape forståelse for og innsikt i strategien hos flere enn de som har utarbeidet den. Å lage strategi innebærer å velge noe bort til fordel for noe annet. Det er nødvendig å skape forståelse i hele organisasjonen for disse valgene, og hva strategien innebærer at hver og en nå skal begynne å gjøre og slutte å gjøre. De færreste greier å konkludere dette bare ved å lese et strategidokument. Endrede prioriteringer og endret atferd krever et innsalg av strategien preget av innvolvering av ledere og medarbeidere.

En god strategi er lett å kommunisere

En god strategi kjennetegnes ved at den er kommuniserbar og lett å forstå. Selv godt skrevne strategidokument kan dog være vanskelig å forstå fullt ut fordi den speiler ikke den eventuelle strategiprosessens framgangsmåte steg for steg. Argumentasjonen og dokumentasjonen som var sentral i selve prosessen, er ofte ikke så tydelig i dokumentet. Kun argumenter som understøtter konklusjonen er i fokus.

En god strategi er hjelpen ledere og medarbeidere trenger for endrede prioriteringer og atferd i hverdagen

Altfor ofte presenteres konklusjonene og ikke debatten og motforestillingene. Hvilke alternative strategier og strategiske valg som ble vurdert og forkastet, er ikke nedfelt i strategien. De som leser strategien etter å ha vært med på å utarbeide den, leser den helt annerledes enn en person som ser dokumentet for første gang. Den sistnevnte kan ha flere spørsmål enn svar etter å ha lest den. Med andre ord: det er så og si umulig å lage et dokument som er så godt at leseren uansett bakgrunn og innsikt vil sitte med det inntrykket som er nødvendig for å si at » Jeg forstår dette, og jeg er nå i stand til nå skjønne hva jeg vil begynne, slutte og fortsette å gjøre i mitt daglige arbeid framover!» Et slikt dokument vil i beste fall være veldig omfattende og demotiverende å lese igjennom. Og et enormt skrivearbeid må gjøres!

Skap forståelse for strategien gjennom positiv involvering

Her er vi ved det vi mener er det vesentlige i implementeringsarbeidet. For at folk skal være i stand til trekke konklusjoner på hva de nå må begynne, slutte og fortsette å gjøre, må de gis forutsetninger til å trekke disse konklusjonene. En intellektuell og praktisk forståelse av strategien er nødvendig. Det innebærer også å bli trukket i gjennom en tilsvarende logisk prosess som ledergruppen nettopp har gjennomført. Dette kan gjøres ved bruk av mindre ressurser og tid enn det ledergruppen brukte. Men det må gjøres riktig. Prosessen vil skape lyst, engasjement og forpliktelse. Prosessen i seg selv blir vel så viktig som selve innholdet i strategien. HumanEffect hjelper ledere med dette.

Se også strategiutvikling bedriftskultur og selvledelse /superledelse

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *