Companies struggle to align culture with business strategy

Global Diversity Certificate er verdens første sertifiseringsordning der en uavhengig tredje part verifiserer bedriftskulturen ut fra globale standardkriterier for inkluderende og vekstfremmende mangfold.De nye innkjøpsreglene fra EU og generelt økte krav om transparens, gjør at det å «følge reglene» ikke lenger er nok å rapportere etisk virksomhet for å bygge konkurransefortrinn internasjonalt. Mange bedrifter sliter også med at policies og intensjoner ikke blir etterlevd i praksis. Betente saker har havnet i media, og opinionen i arbeidsmarkedet og kundesegmentene skifter som ild i tørt gress på sosiale media. Det blir vanskeligere å attrahere gode kandidater i rekruttering og beholde den beste kompetansen blant de ansatte. Konkurransen om kundene tilspisses og marginene minker. Det blir stadig mer utfordrende å holde bunnlinjen eller økt topplinjen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *