vil du være leder a eller b?

Hvis du fikk velge; hvilken leder ville du helst være? La oss ta for oss et eksempel der du som medarbeider skal velge din sjef. For enkelthets skyld la oss at anta at valget vårt står mellom ledertype A og ledertype B. Begge lederne har like stor faglig
kompetanse og de har lik erfaring. De skiller seg kun ut på lederstilen: Leder A er selvhevdende og argumenterende. Han mener selv han har svaret på de fleste spørsmål og vet best selv. Han anser at han primært  er ansatt som leder fordi han har så god faglig kompetanse. Han føler seg mer kompetent enn medarbeiderne. Han oppfatter at hans hovedoppgave er å overbevise andre om at han har rett. Å bli motsagt misliker han. Og han er ikke så særlig opptatt av hva andre kan tilføre ham av viten og innsikt. Han instruerer sine underordnede og kan til tider opptre autoritært. Han oppdrar sine medarbeidere til å gjøre som han sier. Det hender han blir sint.

Leder B, som altså har like god faglig kompetanse og erfaring, er nysgjerrig og spørrende, og lytter interessert til andres mening. Han har gode samtaler med hver og en i teamet for å lære dem å kjenne så godt at han vet nok om deres kompetanse og faglig utvikling. Han baserer sin ledelse på overbevisningen at de sammen kan finne fram til enda bedre løsninger enn de kan hver for seg.                                       Han er opptatt av å. vite mye om mennesket bak fagkompetansen. Han utfordrer gjerne egen oppfatning i sin streben etter å finne bedre løsninger. Han oppdrar sine medarbeidere til å by på egen  egen kompetanse, tenke selv og ta ansvar. Smilet sitter løst.

Hvilken leder ville du velge?  Svaret er ganske opplagt for de fleste. Flest velger ledertype B. Hvorfor er det likevel så mange ledere som selv opptrer som ledertype A?  Vi har studert dette.

HumanEffects lederprogram utvikler ledere til å opptre som ledertype B, og bli bevisst de svært få gangene det er riktig for en leder å opptre som ledertype A. Ledertype B utøver moderne ledelse.

Mer om vårt lederutviklingsprogram her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *