Lederutviklingsprogram

Voksenpedagogikk. Læring definerer vi som varig endret atferd  

Vår pedagogikk

Våre kunder kan ha tilrettelagt rammene for endret atferd, men de mangler en effektiv prosess som bryter vanemønstre og som skaper en atferd som gjør en forskjell på resultatene. Læring definerer vi som varig endret atferd  gjennom ferdighetstrening i kjente, jobbrelevante situasjoner.

Kundene har ofte investert i ny teknologi, bedre systemer, og endret prosedyrer og rutiner. De har gjerne omorganisert funksjoner og arbeidsoppgaver og kan ha endret bruken av ressursene. Mange har investert i økt kompetanse gjennom rekruttering eller opplæring. Hos noen har lederne omprioritert til mer fokus på utvikling av medarbeiderne.

Våre kunder forstår at atferdsendring er nødvendig for å oppnå resultatforbedringer.

Når vi jobber med våre kunder, er det sjelden vi møter folk som ikke allerede «gjør sitt beste». De er ofte engasjert og opptatt av måloppnåelsen, men de vet ikke hva de selv kan gjøre annerledes. Mange blir villedet inn i «økt aktivitet», for det oppleves i hvert fall som «noe mer» enn tidligere. De færreste klarer å innfri potensialene for resultatforbedring ved bare å øke aktiviteten. Så ineffektive var de ikke i utgangspunktet.

Endret atferd handler langt oftere om å utvide den enkeltes atferdsrepertoar. Det handler om å øke evnen til å «lese» skiftende situasjonsbetingelser og tilpasse egen atferd som påvirker dynamikk og utfall. Atferdsendring handler om å bygge ferdigheter i observasjon og veksling i bruk av disse. I den ene situasjonen fører én atferd til beste resultat. I neste øyeblikk er en annen atferd mer hensiktsmessig.

Læring og endringsarbeidet

Endringsarbeidet i sin enkleste form handler om å endre ambisjon for så å endre handling slik at effekten innfrir den nye ambisjonen. Motivasjon for læring, bevisstgjøring og kunnskapstilførsel er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Læring definerer vi som varig endret atferd. Læring i form av varig endret atferd oppnås gjennom ferdighetstreningen. Når ferdigheten er på et visst nivå kan ferdighetene også beherskes i nye relevante situasjoner.

Vår tilnærming handler om å arbeide konkret med lederatferd for å skape resultater gjennom endret atferd og prioritering hos medarbeider som effekt. Verbal atferd som påvirker behov, forståelse, vilje, energi og motstand kan trenes opp. Ledere utvider systematisk sitt atferdsrepertoar og finjusterer sin egen atferd og kommunikasjonsstil, og utvider sitt repertoar basert på medarbeiders respons og innsats. Resultatet blir bedre resultater.

Tilsvarende vil selgerne trene for å utvide sitt atferdsrepertoar, sine observasjons- og analyseferdigheter og for å gjøre dialogen mer påvirkbar. Læringen handler om hva og hvordan vi observerer, analyser og bruker verbal atferd hos kunden som effekt/konsekvens for å tilpasse egen atferd. Variasjonsbredde og justeringsferdighet i situasjonen definerer potensialet for å øke gjennomslag for lederen og kjøp for selgeren. Trening vil derfor fokusere på reell påvirkning av faktiske medarbeidere og kundeprospekter. Oppnådde effektforskjeller materialiserer seg i selgernes tilbud, presentasjoner og forhandlinger av kundetilpassede løsninger.

Læringsgrad

Læringskurven (figuren over) for varig endret atferd.

Ambisjon

Å definere ambisjon er å ta utgangspunkt i bedriftens omgivelser
og den ytre virkelighet, definere målet og hva som kreves av hver og en av oss for å nå målet.

Likeså viktig er det å ta utgangspunkt i hvem vi selv er, hva vi vil og evner, og å strekke oss mot nye ambisjoner.

HumanEffect skaper god atmosfære for trening og tøyning av egne grenser.

Forstå bedriftens strategi

Suksessen hos vår oppdragsgiver avhenger av klarhet i bedriftens strategi. Er den logisk oppbygd og mulig å kommunisere forståelig?

Vår pedagogikk bringer medarbeidere opp i «helikopterperspektiv» for å skape omforente virkelighetsbilder av omgivelsene, og deretter bedriftens interne forutsetninger.

Virkelighetsbilder

Virkelighetsbilder styrer menneskers handlinger. Historiske virkelighetsbilder avløser vi med dagsaktuelle og fremtidige virkelighetsbilder for kundevirksomheten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *